Uutta kasvua kierrättämällä
front-hero

Hyvinvoiva ympäristö ei ole itsestäänselvyys

Se on asia, jonka eteen täytyy tehdä töitä joka päivä. Tätä työtä edistää täysin uusi liiketoimintamme, Kekkilä Recycling.

Kekkilä Recycling pyrkii vähentämään jätteeksi päätyvän materiaalin määrää ja edistämään elinvoimaisempia, vihreämpiä ympäristöjä. Vaikka Kekkilällä on yli 20 vuoden kokemus kierrätyslannoitetuotteiden valmistuksesta, haluamme tehdä vielä enemmän hyvinvoivan ympäristön eteen.

Kekkilä Recycling

Yhteistyötä, ei kilpailua

Kekkilä Recycling on uusi, kierrätykseen keskittyvä liiketoimintamalli, jossa biomassat jalostetaan uudeksi kasvuksi. Tarjoamme ratkaisuja kestävän kehityksen ja kiertotalouden tarpeisiin hyödyntämällä tehokkaasti, luontoa säästäen eri materiaalijakeita ja jätteitä.

Kilpailun lisäämisen sijaan etsimme jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja, joilla tuotetaan lisäarvoa eri toimijoille yhteiskuntaa unohtamatta.

Miten toimimme?

front-anim-1
1

Tarjoamme alueellisia jätteiden ja sivutuotevirtojen käsittelypalveluratkaisuja esimerkiksi eri teollisuuden toimijoille sekä kunnallisille jätehuoltoyhtiöille.

front-anim-2
2

Perinteisen kompostointikäsittelyn rinnalle kehitämme vaihtoehtoisia käsittelyratkaisuja.

front-anim-3
3

Käsittelyn lopputuotteena syntyy korkealaatuisia kierrätyslannoitteita.

front-anim-4
4

Kierrätyslannoite päätyy asukkaiden iloksi viheralueina ja uusien puistojen kasvualustoina.

Mikä ihmeen kiertotalous?

Vaikka kiertotalous saattaa olla terminä uusi, ei ajatus sen takana ole kovin monimutkainen: haaskaamisen välttäminen.

Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä materiaalien kertakäyttöisyydestä on tullut ilmiö. Omavaraisuutta korostavissa maatalousyhteisöissä kaiken hyödyntämisen periaate on puolestaan säilynyt kauemmin. Kiertotalousajattelun perustana onkin oikeastaan vanhojen periaatteiden tuominen nykypäivään.

Kiertotalous itsessään on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä kierrättäminen. Se on uusi talousmalli, jossa materiaalin arvo säilyy kierrossa. Meille Kekkilä Recyclingissä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme tunnistamaan jäte- tai sivuvirtojen mahdollisuuksia ja käyttämään materiaalit niin, että niiden hyvät ominaisuudet saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kekkilä Viherrakentaminen

Kekkilä on Suomen johtava viherrakentamistuotteiden valmistaja. Valikoimaamme kuuluu erilaisia kasvualustoja, kuorikatteita ja pakattuja tuotteita.