Biomassat uudeksi kasvuksi

Kekkilä Recycling tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden sekä maa-ainesten käsittelypalvelua koko Suomen alueella.

services-hero

Tarjoamme palveluita

Kierrätys- ja jätteen­käsittely­palvelu kunnallisille jätevesi­lietteille sekä erillis­kerätylle biojätteelle

 • Puhdistamoliete jatkojalostetaan hyötykäyttöön maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Kierrätys- ja materiaali­käsittely­palvelu teollisuuden sivutuote- ja jätevirroille

 • Metsäteollisuuden sivutuotevirrat
 • Kaupan pakatut biojätteet
 • Muut prosessiteollisuuden orgaaniset jätteet ja sivutuotevirrat

Kierrätysraaka-aineiden käsittelypalvelu

 • Käsittelemme ja jatko­jalostamme erilaisia kierrätyshiekka ja –moreeni sekä turvemassoja hyötykäyttöön.

Kaikki palvelumme sisältävät

 • Kuljetusten järjestämisen kaikkialta Suomesta
 • Laadunvalvonnan ja analysoinnin
 • Tarvittavan viranomaisraportoinnin

Mihin materiaalit lopulta päätyvät?

Käsitellyt jätteet ja sivutuotevirrat jalostetaan pääosin tuore- ja maanparannuskomposteiksi. Nämä kierrätyslannoitevalmisteet ja –raaka-aineet hyödynnetään suurimmaksi osaksi Kekkilä Oy:n omissa kasvualustoissa. Lisäksi kehitämme jatkuvasti myös uusia kierrätyslannoitelopputuotteita esimerkiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Tiesitkö?

Orgaanista jätettä ei saa viedä kaatopaikalle

1.1.2016 astui voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetuksen mukaan kaatopaikoille ei hyväksytä tavanomaista jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia.

Miksi Kekkilä Recycling?

Kekkilä Recycling operoi tällä hetkellä viidellä tuotantopaikalla, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa, Nurmijärvellä, Teuvassa ja Ilmajoella. Kattavan laitosverkoston ansiosta pystymme palvelemaan suurta osaa kotimaan markkinoista ja minimoimaan kuljetusmatkat sekä niistä aiheutuvat kulut.

Kekkilällä on yli 20 vuoden kokemus kierrätyslannoitetuotteiden valmistuksesta, tuotteistamisesta ja markkinoinnista. Laajan valtakunnallisen jälleenmyyntiverkostomme lisäksi pystymme tarjoamaan lopputuotteille useita jakelukanavia myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kenelle kekkilä recycling on?

Kekkilä Recyclingin palveluita käyttävät mm.

 • Kunnalliset jätevedenpuhdistamot
 • Jätehuoltoyhtiöt
 • Teollisuus, jolla orgaanisia jätteitä tai sivuvirtoja

Viherrakentajien palvelut

Kekkilän viherrakentamistuotteiden valikoimaan kuuluu runsaasti erilaisia kasvualustoja, kuorikatteita ja pakattuja tuotteita.