Tuoteinnovaation biohajoavuus Kekkilän testissä

Suvi Haimin ja Laura Kyllösen kehittämä Sulapac® on yhdistelmä puuta ja biohajoavaa sidosainetta. Muovin pakkausmarkkinoilla haastavan, täysin biohajoavan tuotteen tuotekehitystä tehdään myös Kekkilän Joutsenon kompostointilaitoksella.

Muotoiltavaa kuin muovi

Sulapac® on puuhakkeen ja biohajoavan luonnonperäisen sidosaineen yhdistelmästä valmistettu aine, josta valmistetuille tuotteille on kehitetty muovinkaltaiset ominaisuudet. Ne kestävät vettä ja rasvaa, eivätkä ne läpäise happea. Sulapac® tuotteissa yhdistyy ekologisuus ja rajaton muotoiltavuus. Sitä voidaan myös massatuottaa samoilla laitteilla kuin muovia.

Sulapac ja Tampereen ammattikorkeakoulu tekevät tutkimusta tuotteen biohajoavuudesta ja siitä mitä kompostoinnissa tapahtuu. Kekkilä on tarjonnut tähän toimintaympäristön Joutsenon laitoksella, jossa Sulapac pakkausten biohajoavuustestejä tehdään koekapselein. Näissä tutkitaan eri hajoamisvaiheessa olevia näytteitä, joista saatua dataa hyödynnetään Sulapacin tuotekehityksessä.

Luontoystävälliset arvot johtivat läpimurtoon

Sulapacin® taustalla on halu muuttaa maailmaa ekologisemmaksi. Kiertotalouteen pohjaava tuote ei olisi voinut syntyä ilman luonnon omaa, tarpeettomaksi muuttunutta materiaalia. Koska tuotteen raaka-aineina on käytetty biohajoavia yhdisteitä, on sen hiilijalanjälki pieni ja tuote itsessään täysin turvallinen. Myös Kekkilä seisoo tämän tavoitteen takana.

”Meillä on edellytykset järjestää tämän tyyppistä koetoimintaa, joka tähtää uusiutuvien materiaalien käyttöön. On siis luonnollista, että haluamme olla mukana edistämässä tämän kaltaisia innovaatioita ja tuotekehitystä”, kertoo Kekkilä Recyclingin Ari-Pekka Hongisto.

Kiinnostuitko vastaavasta palvelusta?

Ari-Pekka Hongisto
Operations Manager, sales and production
+358 40 3580 077
ari-pekka.hongisto@kekkila.fi